Így kezdődött...

A kastélyt 2004-ben láttuk meg először szomorú elhagyatottságában, az elburjánzott aljnövényzettől szinte megközelíthetetlenül, de amikor áttörtük magunkat a bozóton, olyan nagy hatást tett ránk magányos méltóságával, hogy elhatároztuk, ezt a kastélyt megmentjük a végromlástól.


A Vásárhelyi-Bréda Kastély Magyarországon, sőt Közép-Európában egyedülálló palladieszk, négy timpanonos, toszkán oszlopos kastély, amely Palladio legnevezetesebb, Vicenzában található Villa Almerico-Capra (La Rotonda) utánérzése.

Stílusát tekintve a kastély a mediterrán tájat idézi, a klasszikus korok nagyjainak épületeit hozza elénk, a XIX. század hajnalának romlatlan és hőn vágyott romantikáját csempészve falai közé.

Számos ismerőst, barátot és szakembert meginvitáltunk a kastélyhoz, erősen remélve, hogy biztató véleményük erőt ad tervünk véghezviteléhez, de a kétkedő fejcsóválások, a várakozásukban való csalódásnak legenyhébb kifejezéseként tették nyilvánvalóvá, vállalatunk sikerébe vetett hitük csekély mértékét.

És ez erőt adott.

A kastély felújítása mindaddig csak óhaj maradt, ameddig a kötelező műemléki feltárások és kutatások el nem készültek, amíg a tetejétől is megfosztott – és a kifejezés fájdalmasan hűen idézi a valóságot – kastély helyreállításának tervei készen nem álltak.
Az ekkor, és erre kifizetett összeg nagysága félelmet keltően és zordonan vetítette előre valószínűtlen sikerünk, vagy elkerülhetetlen romlásunk lehetőségének cseppet sem biztató képét.

És ez nem adott erőt.

Helyünkben, bájos hölgyem - ki egyéb teendődet félretetted és e sorokat olvasva kitüntetsz figyelmeddel -, s uram, ki képzeted szerint a világ nagy dolgait hordod válladon, biztosan a folytatás mellett kardoskodtál volna, mint ahogy - bízva helyes ítélő képességedben -, mi is vállalatunk sikerében bizakodtunk, és reméljük ma is, hogy azt jó szándékod segedelmével sikerre visszük, mert a kastély szép, sőt, nagyon is az.

A kastély 2009-ben új, piros tetőt kapott, és a 2010. év folyamán sikerre vitt pályázat megteremtette teljes megújhodásának nemtelen, de szükséges feltételének talán legfontosabbikát, a pénzt.


A tavasz – megújhodás; a kastély felújítása elkezdődött, s reményeink szerint 2012 tavaszán üde arccal várja, hogy megsimogasd tekinteteddel.

Bizalommal lépünk tehát ez egészen új, eredeti megoldásokat felmutatni képes tartalommal felruházott kastéllyal a nyilvánosság elé.

S, hogy a méltán nagynevű író híres mondatát idézzem zárás helyett……..